Kønsperformativitet

Måde, hvorpå det sociale køn legitimeres og understøttes af ”kønnede” handlinger.

Altså er der ikke et allerede eksisterende køn, som kønsudtrykkene udgår fra, det er derimod selve disse kønsudtryk, der etablerer og fastholder kønnet.

Begrebet blev oprindeligt udviklet af den feministiske filosof Judith Butler.

Hvis en kvinde, i en bestemt kulturel kontekst, ifører sig høje hæle, vil det af de fleste antages, at hun gør det, fordi hun er kvinde. Ifølge Butler foregår det omvendt; hun går ikke med høje hæle, fordi hun er kvinde, men opfattes og forstås som kvinde, netop fordi hun går med høje hæle. Den kønnede praksis (eksempelvis det at gå i høje hæle for en kvinde i vestlige kulturer) ”skaber” altså kønnet, det udgår ikke fra det.

[Se også: Kønsstudier. Queer. Queer-teori.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®