Straight Acting

Eng. udtryk for, når en homoseksuel person i sit udseende og sin væremåde søger at efterleve de heteronormative sociale regler for, hvad der er ”rigtigt” kvindeligt og mandligt, således at andre ikke kan se på ham/hende, at han/hun er homoseksuel.

Nogle betegner det som at spille heteroseksuel.

[Se også: Cisnormativitet. Heteronormativitet. Kønsroller. Normer.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®