Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem

Indeholder danske klassifikationer af de kliniske og administrative forhold.

De bruges til at dokumentere patientforløb med hensyn til diagnoser, behandling og information. Statens Serum Institut udvikler og vedligeholder Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (forkortes SKS) i samarbejde med brugerne af sundhedsvæsenets informationssystemer.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®