“Danmarks 2. klasses borgerskab kaster en skygge over Copenhagen Pride fejring” – i følge international homoorganisation

Kun et par uger inden København igen kan byde bøsser og lesbiske fra hele verden velkommen til sin årlige Pride-fest, opfordrer PANGEA – den københavnske organisation for udenlandske tilflyttere til Danmark, der er lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) – Folketinget til at ophøre med at tildele homoseksuelle andenrangsstatus og tillade ægteskab på lige vilkår mellem kønnene, på linje med alle andre skandinaviske lande.

Danmark, som engang var førende i verden i kampen mod diskrimination af bøsser og lesbiske med vedtagelsen af den banebrydende lovgivning om registrerede partnerskaber i 1989, halter nu ikke blot efter resten af Skandinavien og andre europæiske lande som Belgien, Holland, Portugal og Spanien, men også lande i Afrika, Nordamerika og Latinamerika.

“Det var Danmark, der kunne prale af at være det første land i Verden, der tog skridtet til at legalisere registrerede partnerskaber for mennesker af samme køn for mere end tyve år siden. I dag er det desværre et kedeligt faktum, at Danmark ligger langt nede på listen, når det drejer sig om ligestilling af homoseksuelle. Fra at være det mest progressive land, er Danmark nu blevet overhalet af lande som Argentina og Sydafrika hvad angår seksuel ligestilling. Det bør virkelig være skuffende for alle os, der bor i Danmark og elsker dette land,” udtalte William Agee, talsmand for PANGEA.

Nedgraderet familiestatus for LGBT-tilflyttere

De fleste medlemmer af PANGEA – der blev oprettet for to år siden under LGBT Danmark – kommer til Danmark som kvalificeret arbejdskraft, som søger at fremme deres karriere eller uddannelse, og mange nævner som et ekstra incitament til at flytte hertil, at Danmark har ry for at føre en progressiv, anti-diskriminerende politik. Den omstændighed, at Folketinget igen og igen har besluttet at stemme imod fuldgyldige, ægteskabelige rettigheder for alle mennesker, uanset seksuel orientering, viser på kedeligste vis, hvor langt Danmark er faldet fra at have ligget i forreste linje med hensyn til seksuel ligestilling.

Ægteskab mellem personer af samme køn er særligt relevant for LGBT-tilflyttere, da mange er kommet med deres ægtemænd eller hustruer fra lande med en mere progressiv lovgivning, såsom Portugal, Belgien, Sverige og lignende lande, hvor deres ægteskabsløfter har samme værdi som de heteroseksuelles.

At få deres ægteskabelige status nedgraderet til et “registreret partnerskab”, når de flytter til Danmark, er derfor ydmygende og uforståeligt.

Ægteskab kan bedst forstås som et forhold baseret på en følelsesmæssig og økonomisk forening mellem to mennesker, der frivilligt indtræder i en offentligt accepteret union. “Et par, der påtager sig ansvar og forpligtelser, fortjener den kulturelle respekt, sociale støtte og retlige beskyttelse som et ægteskab giver. Registrerede partnerskaber skaber en gruppe borgere på anden klasse, hvilket er meget stigmatiserende” ifølge William Agee fra PANGEA.

PANGEA opfordrer derfor Danmarks lovgivere til at fjerne denne plet på landets renommé.

Som et første skridt opfordrer vi til, at alle ægteskaber mellem personer af samme køn indgået i andre lande skal anerkendes som fuldgyldige ægteskaber. For det andet opfordrer vi medlemmerne af Folketinget til at vedtage en lovgivning, der vil sikre, at retten til at ægteskab gælder for alle par med bopæl i Danmark, og dermed også for personer af samme køn.

Kontakt:
William Agee, talsmand for PANGEA
william(at)lgbt.dk

Pangea


Pangea er en socio-politisk gruppe oprettet af LGBT-ex-pats i Danmark, hvis hovedformål er at skabe forbindelser mellem og hjælpe ex-pats, der bor i København og Øresundsregionen. Det er en undergruppe af LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. For mere information, besøg: www.lgbt.dk/internationalgroup/ eller PANGEA Copenhagen på facebook.