LGBT Danmark bekæmper diskriminering på jobbet

40 procent af alle LGBT’ere fortæller ikke hele sandheden om sig selv på arbejdspladsen. LGBT Danmark lancerer derfor nyt projekt, som skal gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt.

Når tusindvis af danskere skjuler en vigtig del af deres identitet på arbejdspladsen, er det et problem. Gentagne undersøgelser har vist, at op mod 40 % af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede (LGBT) er lukkede omkring deres privatliv og identitet på arbejdspladsen. Janne Juul, som er projektleder i LGBT Danmark, forklarer årsagen til en del af lukketheden med, at der findes en del både direkte og indirekte diskriminering på de danske arbejdspladser. Samtidig er det en problemstilling, som kan være usynlig for ikke-LGBT’ere. Diskrimineringen kan bestå af alt fra direkte mobning, homo-, bi- eller transfobiske vittigheder og ikke-inkluderende samtaleemner. Nogle har sågar oplevet at miste et job eller gå glip af en forfremmelse på grund af, at de ikke var heteroseksuelle.

LGBT Danmark vil nu tage hånd om problemet med et projekt, der har fået navnet det empatiske arbejdsmarked.
”Stigmatisering og diskriminering har direkte negativ indvirkning på ansattes psykisk velbefindende. Samtidig går det udover medarbejdernes faglighed og nedsætter deres ydeevne betragteligt. Vi får altså kolleger, som ikke kun har det psykisk dårligt. De præsterer også ringere. Med projektet ønsker vi at trække problemerne ud i lyset, så vi kan komme diskrimineringen til livs, øge velfærden og produktiviteten på arbejdspladsen”, siger Janne Juul.

Første i Danmark

Det vil være første gang, at et sådan projekt bliver gennemført i Danmark, hvorimod lande som Sverige og England har gennemført lignende projekter med stor succes. Janne Juul forklarer, at der er behov for nytænkning i omgangsformen på arbejdspladserne og et opgør med de traditionelle narrative fortælleformer. Samtidig er der behov for udvikling af nye mangfoldighedspolitikker og implementering af forandringsprocesser.

”Parterne på arbejdsmarkedet efterspørger konkrete redskaber til ledere og medarbejdere, der skal arbejde med ligestilling. Samtidig er der ikke særlig meget fokus på, hvilke normer der kan føre til diskrimination og forskelsbehandling af LGBT-personer. Der er derfor behov for at uddanne tillidsfolk og ledere til at forholde sig normkritisk, så de bliver i stand til at opdage og forebygge diskriminering,” påpeger Janne Juul.

En nyligt offentliggjort rapport fra EU Agency For Fundamental Rights konkluderer, at det er meget vigtigt, at man på ledelsesplan gennemfører forandringer, der støtter LGBT-personer i undervisnings -og arbejdsmiljøer. Forandringerne skal omfatte aktiv udvikling af politikker og gennemførelsesmekanismer, finansiering, udvikling og formidling af vejlednings- og undervisningsmateriale, og koordinering på nationalt plan for at fremme respekt for mangfoldighed og bekæmpelse af forskelsbehandling og diskriminering.

”Kernen i vores projekt er netop uddannelse, tæt samarbejde med virksomheder og en offentlighedskampagne. Og forhåbentlig kan vi om få år, når projektet er gennemført se forandringer, der leder til mindre diskriminering, mere inklusion og øget produktivitet”, afslutter Janne Juul.

Projektet er inddelt i fire faser, hvoraf den første fase indeholder et pilotprojekt, hvor det er meningen, at fem forskellige virksomheder skal medvirke. Pilotprojektet er sat til at gå i gang i februar 2017. ’Det Empatiske Arbejdsmarked’ er indtil videre støttet af Det Obelske Familiefond med to millioner kroner og af Dansk Tennisfond med en million kroner.

Faktaboks – Det Empatiske Arbejdsmarked består af fem grene

  • Et ligestillingsindeks/ benchmarking værktøj for arbejdsgivere, der via omfattende spørgeskemaer kan måle effekten af deres inklusionsarbejde og af arbejdet for ændring af mangfoldighedspolitikker på arbejdspladsen.
  • Et undervisningsprogram med velbeskrevede sessioner og tilhørende materiale.
  • Materiale der belyser og afklarer den merværdi, som de enkelte virksomheder, institutioner og organisationer kan tilskrive sig.
  • Et visuelt koncept inkluderende kampagnefilm/undervisningsfilm og kampagnefremstød.
  • Etablering af LGBT netværksgrupper, programmer for allierede ikke-LGBT personer og eksemplificering af rollemodeller og deres værdi.