Aroseksuel

Betegnelse for en aromantisk person, der oplever seksuel tiltrækning til andre.

Begrebet er en sammentrækning af ordene ”aromantisk” og ”seksuel”.

Ses også stavet ”aro-seksuel”.

Kommer af det eng. udtryk ”arosexual”.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®