Aseksualitets-typer

Oversigt over nogle af de forskellige typer, aseksuelle personer kan benytte til at beskrive sig selv med, og som vidner om, hvor forskellige aseksuelle kan være fra hinanden:

  • Indifferent aseksuel: Aseksuel person, der hverken har et ønske om at have sex eller nærer en særlig afsky over for dét, som vil få dem til at foretrække at undgå det. Dybest set, så er de neutrale over for tanken om personligt at deltage i seksuelle aktiviteter. Kommer af det eng. udtryk ”indifferent asexual”.
  • Afvisende aseksuel: Aseksuel person, der foretrækker at undgå deltagelse i seksuelle aktiviteter, men ikke er helt frastødt ved tanken. Kommer af det eng. udtryk ”averse asexual”.
  • Frastødt aseksuel: Aseksuel person, der ønsker at undgå at deltage i seksuelle aktiviteter og føler ubehag herved eller er direkte frastødt ved tanken herom. Kommer af det eng. udtryk ”repulsed asexual”.
  • Nonlibidoist: Person, der ikke har nogen sexlyst og derfor ikke oplever seksuelle drifter eller begær af nogen art. Kommer af det eng. udtryk af samme navn. At være ”afvisende” eller ”frastødt” betyder ikke nødvendigvis, at vedkommende er sex-negativ. Det kommer helt an på, hvordan den enkelte personligt har det med at deltage i seksuelle aktiviteter. En person kan godt identificere sig som en ”afvisende” eller ”frastødt” aseksuel og stadig være sex-positiv.

Disse er ikke de eneste typer, man kan benytte som aseksuel. Ej heller følger alle, der identificerer sig med disse typer, dem til punkt og prikke.

[Se også: Seksuel lyst.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®