Gender variant

Eng. udtryk, der for det meste anvendes om børn og unge, der i deres væremåde, leg, påklædning m.v. mere ønsker at være som det andet køn i forhold til det køn, de er tildelt ved fødslen.

Det er almindeligt forekommende i perioder, og kun i nogle tilfælde fører det til, at barnet eller den unge bliver transkønnet. Begrebet ses også lejlighedsvist anvendt om voksne.

[Se også: Kønsvarians. Kønsvariant. Nonkonformt køn. Ved fødslen tildelt køn.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®