Gray-aromantisk

Person, der identificerer sig som værende et sted i ”gråzonen” (deraf navnet) mellem aromantisk og romantisk.

Kan omfatte personer, der: Ikke normalt oplever romantisk tiltrækning, men oplever det somme tider; oplever romantisk tiltrækning, men har en lav lyst til at ville udleve den; oplever romantisk tiltrækning og lyst til at ville udleve den, men ikke kraftigt nok til at ville handle på den; der kan nyde og ønsker romantiske handlinger, men kun under meget begrænsede og specifikke omstændigheder.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®