Hen, hän, høn

Eksempler på kønsneutrale stedord (pronomener) i de nordiske sprog.

Dansk og andre germanske sprog bruger kønsbestemte stedord, mens finsk-ugriske sprog (f.eks. finsk, samisk, ungarsk) udelukkende har kønsneutrale stedord.

F.eks. er høn en anden måde at skrive ”han/hun” (alternativt ”han eller hun”) på. Altså et ikkekønsspecifikt personligt stedord. Dansk Sprognævn anerkender ikke ordet, men mener, at ”han eller hun” er det mindst ringe alternativ.

[Se også: Hir, it, they, ze, zie, zir.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®