Herskerteknikker

Måder indirekte at undertrykke og ydmyge modstandere på.

Teknikkerne defineres som strategier for social manipulation, som en dominerende gruppe benytter for at fastholde en vis position i et allerede etableret eller ikke-eksponeret hierarki.

De er formuleret i 1945 af den norske psykolog og filosof Ingjald Nissen. I slutningen af   1970’erne blev de populariseret af den norske socialpsykolog Berit Ås, som reducerede Nissens oprindelige ni teknikker til fem, og hævdede, at de oftest bruges på arbejdspladser mod kvinder af mænd.

Teknikkerne er:

  • Usynliggørelse – individet overses.
  • Latterliggørelse – personens indsats hånes eller latterliggøres.
  • Tilbageholdelse af information – personen holdes i uvidenhed om ting, andre som en selvfølge informeres om.
  • Dobbeltafstraffelse – ligegyldigt hvad personen gør, mødes vedkommende med bebrejdelse.
  • Påføring af skyld og skam, latterliggørelse, ydmygelse og ærekrænkelse

Berit Ås har siden tilføjet to supplerende teknikker:

  • Objektiveringstendens – at diskutere en eller flere personers fremtræden og udseende i en situation, hvor det er irrelevant.
  • Trussel om magtanvendelse – at true med eller bruge fysisk styrke mod en eller flere personer.


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®