Hiv

Human immundefekt virus. Eng.: Human immunodeficiency virus.

Hiv er et forstadie til aids.

Overførsel af virus kan kun ske gennem seksuel kontakt, blodtransfusion, brug af andres sprøjtenåle eller ved overførsel fra mor til barn under graviditet, fødsel og amning.

Personer smittet med hiv får en kronisk infektion, idet virussens DNA bliver blandet med kropscellens DNA, og personen vil have virus i kroppen resten livet. Velbehandlede personer vil dog have så lille en virusmængde i blod og vævsvæsker, at smitteoverførsel er usandsynlig.

Hiv har siden 1996 kunnet behandles ganske effektivt, og ved en tidlig diagnose som hiv-positiv, kan den smittede leve med virussen uden at den udvikler sig til aids i udbrud. Den hiv-smittedes middellevealder er fuldt på højde med den øvrige befolkning.

Den antiretrovirale og effektive behandling medfører at kortsigtede bivirkninger efterhånden er en sjældenhed, mens der ved aldrende hiv-smittede er tendens til en fremskyndelse af alm. livstilssygdomme. I dag findes stadig ingen vaccine mod hiv-virus, da dens overfladeproteiner hele tiden ændrer sig (muterer).

[Se også: Sikker sex. Usikker sex.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®