Klamydia

Kønssygdom, der kan findes på kønsdelene.

Den hyppigst forekommende seksuelt overførte sygdom i Danmark.

Klamydia kan være passiv i flere år – altså uden symptomer. I denne periode smitter sygdommen ligeledes. Blandt symptomerne er svie ved vandladning (populært kaldet ”at tisse glasskår”), og i nogle tilfælde knopper på kønsorganerne. Hos kvinder kan sygdommen føre til en kraftig underlivsbetændelse, der senere kan føre til ufrivillig barnløshed.

Den forårsages af bakterien Chlamydia trachomatis.

Klamydia udgør et væsentligt sundhedsproblem i Danmark, da op imod 75 % af inficerede personer ikke oplever symptomer. Mange symptomløse øger smittefaren, da de ikke lader sig behandle og ubehandlet klamydia udgør en høj risiko for udviklingen af sundhedsmæssige komplikationer hos især danske kvinder.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®