Kønsstudier

Tværfaglig forskning med fokus på kønnets betydning inden for det humanistiske forskningsfelt.

Som akademisk disciplin er feltet inden for de seneste tyve år begyndt at arbejde meget med tanker og problemstillinger, der ikke nødvendigvis forbindes med køn. Eksempler herpå kunne være handikappede (”crip theory”), affekter (”affect theory”) og forskellige former for racisme og hvidhedsprivilegier (postkolonialisme).

[Se også: Queer-teori. Socialt køn.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®