Kønsvarians

Adfærd eller kønsudtryk, der ikke er i overensstemmelse med de dominerende kønsnormer for mænd og kvinder.

Personer, der udviser kønsvarians kan f.eks. kaldes kønsvariante.

Kommer af det engelske udtryk “gender variance”.

[Se også: Normer.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®