Ligebehandlingsnævnet

Behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, hudfarve og race, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse, samt klager over forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet på grund af etnisk oprindelse og køn.

Kønsidentitet er ikke med som selvstændig grund, men bliver som regel behandlet enten under ”seksuel orientering” eller ”køn”.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®