Ligestilling

Det at ligestille eller være ligestillet.

Den kræver bl.a. en lige fordeling af magt og indflydelse, samme muligheder for økonomisk uafhængighed, lige vilkår i erhvervsvalg, arbejde og udviklingsmuligheder på arbejdet, lige adgang til uddannelse, samme muligheder for udvikling af personlige interesser, talenter og ambitioner, delt ansvar for hjem og børn og frihed fra kønsrelateret vold.

I Danmark og mange andre lande betragtes ligestilling som ønskværdig, men på en række områder mangler ligestilling endnu.

Ligestilling mellem heteroseksuelle og homoseksuelle og biseksuelle samt mellem ciskønnede og transkønnede er lige så vigtigt som ligestilling mellem eks. kvinder og mænd.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®