Multidiskrimination

Når en person udsættes for diskrimination eller chikane af flere årsager.

Det kan være på grund af pågældendes kønsidentitet eller seksuelle orientering kombineret med, at pågældende er handicappet eller pågældendes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller alder.

[Se også: Dobbelt diskrimination. Hadforbrydelse. Mobning.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®