Påbudt seksualitet

Antagelsen om, at alle personer bør have eller bør ønske at have sex (af den socialt anerkendte slags).

Antagelsen er noget, vi som personer er pålagt af udefrakommende normer, og er forskelligt fra begrebet seksualitet, der opdages indefra. Begrebet antyder, at du skal have sex, og du skal ønske at have sex, hvorimod seksualitet opstår dynamisk mellem personer, hvor de kan nå frem til en gensidig forståelse af, at de gerne vil have sex (med hinanden).

De to begreber er ikke helt adskilte, idet trangen kan blive internaliseret, og dette kan resultere i tanker så som: ”Jeg vil ønske at ville have sex” og ”jeg vil ønske at ville have den sex, jeg får”.

Overensstemmelse med trangen bliver den normative seksualitet, og afvigelse fra denne opleves som et pres såvel indefra som udefra.

Kommer af det eng. udtryk “compulsory sexuality”.

[Se også: Tosomhedsnorm.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®