Queer

Begreb eller betegnelse både om en tilgang til køn og seksualitet, såvel som om en person.

Queer kan være en tilgang til køn og seksualitet, der definerer sig i opposition til den herskende kønsforståelse (som er den binære kønsforståelse), og som stiller spørgsmålstegn ved kønsroller og hele tankegangen om to polære køn, der supplerer hinanden.

For mange handler det lige så meget om en måde at forholde sig til livet og verden på, som om hvordan de faktisk lever, hvor de forkaster forudbestemte regler og roller i kærlighed, sex og forhold. Queer kan også beskrive en person, der modsætter sig cisheteronormativiteten, og som ikke anerkender, at der kun er to køn, at heteroseksualitet er det normale, eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig. Nogle queer-personer kan eller vil ikke definere sig i relation til kønsidentitet eller seksuel orientering.

Derudover er queer i amerikansk kontekst en fællesbetegnelse for køns- og seksuelle minoriteter, der ikke er heteroseksuelle eller kønsbinære.

[Se også: Cisnormativitet. Genderqueer. Non-binær kønsforståelse. Normer. Queer-teori.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®