Safe space

Eng. udtryk for et frirum, hvor alle kan slappe af og udtrykke sig selv fuldstændigt og frit uden frygt for at føle sig utilpas, uvelkommen eller usikker.

Dette gælder både for det ved fødslen tildelte køn, race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, kønsidentitet eller -udtryk, kulturel baggrund, politisk tilhørsforhold, religion, alder og handicap.

I et safe space er der regler, der fungerer som beskyttelse over for hver persons selvrespekt og værdighed, og som kraftigt opfordrer alle til at respektere andres.

Begrebet stammer fra kvindebevægelsen, og de første safe spaces var bl.a. bøssebarer.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®