Seksualundervisning

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er navnet på folkeskolens timeløse fag, hvor formålet bl.a. er at: ”Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø.”

Oftest er det klasselæreren, der skal sørge for undervisningen, men få er klædt på til det, da faget er frivilligt på uddannelsesstederne. Desuden er der indtil videre næsten ingen oplysninger om lgbtpersoners liv og vilkår.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®