Skolioromantisk

Person, der er romantisk tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet eller person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn.

Der er delte meninger om, hvorvidt skolioromantisk skal forstås på den ene eller anden måde, men førstnævnte betydning benyttes oftest.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®