Socialt forælderskab

Det praktiske forælderskab, der består i at drage omsorg for barnet i det daglige.

Sociale forældre har ikke altid noget juridisk forælderskab. Et barn kan højst have to juridiske forældre, men i mange regnbuefamilier er der mere end to sociale forældre.

[Se også: Medfar. Medmor.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®