Socialt køn

Personers indre opfattelse og oplevelse af deres køn, mandighed og kvindelighed, samt de socialt konstruerede roller, adfærd, aktiviteter, egenskaber og fremtoning, som samfundet anser for passende og forventer af drenge/mænd og piger/kvinder.

Både historisk set og i dag varierer rollerne uden hensyn til samfundsklasser og kulturer. Kønsopfattelsen er således stærkt knyttet til samfundets forventninger og ikke kun til biologiske forhold.

Svarer til det eng. ”gender”.

[Se også: Kønsrolle. Normer.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®