Projekt Respekt

Projekt Respekt var et undervisningsprojekt, LGBT Danmark var involveret i en årrække. Projektet sluttede i foråret 2014.

Projektet var udviklet i et samarbejde mellem Ungdomsbyen og Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt, LMS (Landsforeningen mod selvskade og spiseforstyrrelser) og LGBT Danmark (Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner).

Projekt Respekt var et kursus der handlede om sundhed og trivsel. Hvad vil det sige at have respekt for egen og andres krop, psyke og seksualitet? På kursusdagen i Ungdomsbyen blev der vekslet mellem dialogbaserede og aktive øvelser om bl.a. trivsel, samarbejde, normalitet og sprogbrug. Eleverne blev bl.a. stillet spørgsmålene: Hvem har forventninger til os, og hvordan påvirker det vores selvforståelse? Hvad er en norm? Hvad er trivsel og sundhed for mig?

I en tid, hvor forventninger, individualisme og eksponering af ydre kvaliteter fylder meget i de unges hverdag, kan det være svært for de unge at føle sig gode nok som de er. De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed har vist, at hver femte elev fra 5. til 9. klasse i folkeskolen viser tegn på mistrivsel i form af ensomhed, stress, søvnløshed, lavt selvværd, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, undertrykkelse af seksuel orientering m.m.

På siden her kan du finde LGBT Danmarks undervisningsmateriale til Projekt Respekt. Bemærk, at dele af materialet er forældet.

Før undervisningen

Efter undervisningen